Από την πρώτη διοικητική διαίρεση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1833 και τις πρώτες δημοτικές εκλογές της επόμενης χρονιάς, μέχρι σήμερα...

    Εκατόν ογδόντα χρόνια αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, προσπαθειών διευθέτησης των διοικητικών εκκρεμοτήτων από ξένους και Έλληνες νομοθέτες...

    Εκατόν ογδόντα χρόνια πελατειακών σχέσεων, προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών αθετήσεων...

    Η ιστορία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων της χώρας μας είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο συνεχίζει ακόμη και στις μέρες μας να λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Διαχρονικός παράγοντας αντιδράσεων και καθυστερήσεων οι επικρατούσες κομματικές συνθήκες και οι προσωπικές φιλοδοξίες.

 

Με το σχέδιο «Καποδίστριας» (Ν. 2539/1997), η επαρχία Άνδρου αποκτά τρεις δήμους :
    1. Άνδρου
    2. Κορθίου
    3. Υδρούσας

 

Στο δήμο Άνδρου, περιλαμβάνονται τα διοικητικά διαμερίσματα :
    Δ.δ. Άνδρου, με τους οικισμούς : Άνδρος (1508 κάτοικοι), Βραχνός (43), Λιβάδια (218), Μέσα Χωριό (32)
    Δ.δ. Αποικίων : Αποίκια (267 κάτοικοι), Κατακαλαίοι (17), Μονή Αγίου Νικολάου)
    Δ.δ. Βουρκωτής : Βουρκωτή (87 κάτοικοι)
    Δ.δ. Λαμύρων : Λάμυρα (95 κάτοικοι), Μεσαθούρι (48), Στραπουριές (161), Υψηλά (76)
  Δ.δ. Μεσαριάς : Μεσαριά (213 κάτοικοι). Αλαδινό (203), Αλάδο (10), Ζαγανιάρης (53), Κουμανή (138), Κουρέλι(25), Μένητες (172), Μονή Παναχράντου, Ορεινό (23), Φάλλικα (57)

    Δ.δ. Πιτροφού : Πιτροφός (305 κάτοικοι), Μελίδα (0)
    Δ.δ. Στενιών : Στενιές (349 κάτοικοι)

Υποκατηγορίες

Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

6._ΧΩΡΑ_ΕΝΕΤΙΚΟ_ΚΑΣΤΡΟ_1930.jpg