Η επαρχία Άνδρου σχηματίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 3ης (15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 12/1833), «Περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του», ως επαρχία του νομού Κυκλάδων και «...συνισταμένη εκ της ομωνύμου νήσου...» με έδρα την Άνδρο.

    Με το Βασιλικό Διάταγμα της 1ης (13) Οκτωβρίου 1834 (ΦΕΚ 4/1835) «Περί του σχηματισμού των δήμων του νομού Κυκλάδων» σχηματίστηκαν οι τέσσερις δήμοι που αποτέλεσαν την επαρχία και ήταν οι εξής :
1. Άνδρου
2. Κορθίου
3. Άρνης
4. Γαυρίου

Υποκατηγορίες

Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

4._ΧΩΡΑ_9.jpg