Μέσα από τον τοπικό προπολεμικό Τύπο

 

                                           Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΣ 

                    ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ''ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ'' ΕΝ ΑΝΔΡΩ 

 

                                                Εφημερίδα ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (φ. 28), 16 Απριλίου 1927 

 

16 4 1927  

  

 

 

 

 

 

 

 

16 4 1927 ΦΩΤΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 

                                                           

                                                           Εφημερίδα ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (φ. 228), 4 Απριλίου 1931

  

 4 4 1931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 1931 a

 

 

                   

 

                                                                       Η ΠΑΝΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ

                                        Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 

                                                           

                                                           Εφημερίδα ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (φ. 280), 23 Απριλίου 1932

 

 23 4 1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 4 1932 ΦΩΤΟ 

 

 

 

                                                                     Η ΠΑΝΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ

                                        Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 

                                                             

                                                           Εφημερίδα ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (φ. 322), 8 Απριλίου 1933 

 

 8 4 1933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 4 1933 ΦΩΤΟ

 

     

 

 

                                                            Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 

                                                               

                                                              Εφημερίδα ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (φ. 632), 21 Απριλίου 1940

 

 

 ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Φ.632 21 4 1940

ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Φ.632 21 4 1940 ΦΩΤΟ 1 

 

 

ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Φ.632 21 4 1940 ΦΩΤΟ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

3._ΑΓΙΑ_ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ_33.jpg