Ανδριώτικα τοπία...

                       Από την ίδια σχεδόν οπτική γωνία...

                             Με διαφορετικούς φωτογραφικούς φακούς...

                                                                                                        Τότε και τώρα...

 

 

 

ΧΩΡΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - Νίκης

ΧΩΡΑ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

(τη φωτογραφία προσέφερε η Νίκη Κουρτέση - Andros Marine Travel)

ΧΩΡΑ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (2014)

 

 

 

 

 

ΧΩΡΑ: ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ (1904)

(αρχείο photoandros)

ΧΩΡΑ: ΟΔΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (2014)

  

 

ΧΩΡΑ: ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ - ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

(τη φωτογραφία προσέφερε η Νίκη Κουρτέση - Andros MarineTravel)

ΧΩΡΑ: ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ (2013)

ΧΩΡΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΠΟΨΗ 

(τη φωτογραφία προσέφερε η Νίκη Κουρτέση - Andros Marine Travel)

ΧΩΡΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΠΟΨΗ (2014)

ΧΩΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΪΡΗ

(τη φωτογραφία προσέφερε η Νίκη Κουρτέση - Andros Marine Travel)

ΧΩΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΪΡΗ (2014)

 

Οι έγχρωμες φωτογραφίες είναι 

από το προσωπικό αρχείο της Μανιώς Μάνεση

 Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

3._ΑΓΙΑ_ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ_1927.jpg