ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ (1843-1862)

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

   ΝΗΣΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μάιος - Αύγουστος 1844

Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, μετά . Διεξήχθησαν σε περίοδο 4  μηνών.

(Περίοδος Α’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο. Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι άνδρες άνω των 25 ετών.

    

127

1. Ανδρέας Σ. Δανόπουλος

2. Μιχαήλ Ορφανός-Καΐρης

3. Πέτρος Δ. Καμπάνης

      

17

 

 

Ιουνίου 1847

(Περίοδος Β’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

    

127

1. Μιχαήλ Λ. Καΐρης (μετά το διορισμό του ως ισόβιου γερουσιαστή, τη θέση του πήρε ο Μιχαήλ Δ. Καμπάνης – Δημητριάδης)

2. Δ. Κονδύλης

3. Αντώνης Καμπάνης

       

19

30 Οκτωβρίου 1850

 

(Περίοδος Γ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

127 

1. Λεωνίδας Αντ. Εμπειρίκος

2. Δημ. Γιαννούλης

3. Περ. Δ. Καμπάνης

20

23 Σεπτεμβρίου 1853

(Περίοδος Δ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας, με ψηφοδέλτιο.

138

1. Π. Δ. Καμπάνης

2. Νικ. Π. Καΐρης

3. Αναγνώστης Γιαννουλίδης

     

20

                       

 

              Α’ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1856-1923)

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

   ΝΗΣΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6 Οκτωβρίου 1856

 

(Περίοδος Ε’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

 

138

1. Π.Δ. Καμπάνης

2. Ν. Π. Καΐρης

3. Αναγνώστης Γιαννουλίδης

     

20

29 Οκτωβρίου 1859

 

 (Περίοδος ΣΤ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

 

138

1. Δ. Γιαννούλης

2. Γ.Ν. Καΐρης

3. Ν. Αθανασίου

    

20

Ιανουάριος 1861

 

Οι τελευταίες εκλογές επί Οθωνος.

(Περίοδος Ζ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

 

138

1. Γ.Ν. Καΐρης

2. Ν. Αθανασίου

3. Ν. Λ. Γουλανδρής

   

20

     Β’  Εθνική 

    Συνέλευση  

 

      24-27

  Νοεμβρίου  

      1862  

 

Οι  πληρεξούσιοι επέλεξαν ως νέο βασιλιά της Ελλάδας το Δανό πρίγκιπα Γεώργιο, και ψήφισαν νέο Σύνταγμα το 1864.

 

 

 

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

   

   

 

 

 

343

 

1. Αναγνώστης Γιαννουλίδης

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Ν. Π. Καΐρης

4. Νικόλαος Μαυροκορδάτος

5. Νικόλαος Μ. Καμπάνης

6. Κων/νος Λ. Εμπειρίκος

     

      

 

 

 

40 πληρεξούσιοι

14-17 Μαΐου 1865

 

(Περίοδος Α’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο, λόγω μεγάλου αναλφαβητισμού.

 

 

181

1. Αναγνώστης Γιαννουλίδης

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Ν. Π. Καΐρης

 

 

19

21-24  Μαρτίου 1868

 

(Περίοδος Β’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

197

1. Αναγνώστης Γιαννουλίδης

2. Περ. Καμπάνης

3. Λορ. Καΐρης

 

20

16-19 Μαΐου 1869

 

(Περίοδος Γ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

186

1. Αναγνώστης Γιαννουλίδης

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Ν. Π. Καΐρης

 

 

20

26-29 Φεβρουαρίου 1872

 

(Περίοδος Δ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

190

1. Νικόλαος Μαυροκορδάτος

2. Κων/νος Λ. Εμπειρίκος

3. Ι. Κυριακός

 

 

20

27-30 Ιανουαρίου 1873

 

(Περίοδος Ε’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

190

1. Νικόλαος Μαυροκορδάτος

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Ι. Κυριακός

 

 

20

23-26 Ιουνίου 1874

(Περίοδος ΣΤ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

190

1. Νικόλαος Μαυροκορδάτος

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Κων/νος Λ. Εμπειρίκος

 

 

20

18-21 Ιουλίου 1875

(Περίοδος Ζ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

196

1. Νικόλαος Μαυροκορδάτος

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Ι. Κυριακός

 

 

20

23 Σεπτεμβρίου 1879

(Περίοδος Η’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

209

1. Νικόλαος Μαυροκορδάτος

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Λεωνίδας Καρυστινάκης

 

 

20

20 Δεκεμβρίου 1881

(Περίοδος Θ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

244

1. Λεωνίδας Καρυστινάκης

2. Μ. Δ. Καΐρης – Ορφανός

3. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος

 

 

21

7 Απριλίου 1885

(Περίοδος Ι’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

244

1. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος 

2. Δημοσθένης Καΐρης

3. Υπάτιος Καμπάνης

 

 

18

4 Ιανουαρίου 1887

(Περίοδος ΙΑ’)

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

150

1. Γ. Πούμπουρας

2. Δημοσθένης Καΐρης

(εξελέγησαν ως βουλευτές Κυκλάδων)

 

12

14 Οκτωβρίου 1890

(Περίοδος ΙΒ’)

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

150

1. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος 

2. Κωνσταντίνος Νεγρεπόντες 

 

12

3 Μαΐου 1892

(Περίοδος ΙΓ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

207

1. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

2. Δημοσθένης Καΐρης

3. Λεωνίδας Καρυστινάκης

 

 

18

16 Απριλίου 1895

(Περίοδος ΙΔ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

207

1. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

2. Δημοσθένης Καΐρης

3. Κωνσταντίνος Νεγρεπόντες 

 

 

18

7 Φεβρουαρίου 1899

(Περίοδος ΙΕ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

234

1. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

2. Δημοσθένης Καΐρης

3. Ευκλείδης Μπίστης

 

 

20

 

17 Νοεμβρίου 1902

(Περίοδος ΙΣΤ’)

Οι πρώτες εκλογές του 20ου αιώνα.

 

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

234

1. Νικόλαος Μαυροκορδάτος (μετά το θάνατό του ανέλαβε ο Δημ. Γ. Μωραΐτης)

2. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος 

3. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

 

 

20

20 Φεβρουαρίου 1905

(Περίοδος ΙΖ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

 

234

1. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

2. Δημοσθένης Καΐρης

3. Ι. Μαμάης

 

 

20

 

20 Μαρτίου 1906

(Περίοδος ΙΗ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με σφαιρίδιο.

 

177

 

1. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

2. Δημ. Γ. Μωραΐτης

 

14

          Α’ Αναθεωρητική

 

  8 Αυγούστου   

       1910

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

 

358

1. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

2. Ν. Καμπάνης

3. Ι. Μαμάης

4. Γεώργιος Καρυστινάκης

 

 

26

          Β’ Αναθεωρητική

 

29 Νοεμβρίου 1910

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

358

1. Λεωνίδας Εμπειρίκος

2. Ν. Καμπάνης

3. Ι. Μαμάης

4. Δημ. Καΐρης

 

25

 

11 Μαρτίου 1912

 

(Περίοδος ΙΘ’)

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

181

1. Λεωνίδας Εμπειρίκος

2. Ν. Καμπάνης

13

 

31 Μαΐου 1915

 

 (Περίοδος Κ’)

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

314

1. Λεωνίδας Εμπειρίκος

2. Ν. Καμπάνης

 

13

 

6 Δεκεμβρίου 1915

 

(Περίοδος ΚΑ’)

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

314

1. Ν. Καμπάνης

2. Δημοσθένης Καΐρης

 

13

Γ’ Εθνική Συνέλευση (Συντακτική)

1 Νοεμβρίου 1920

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με σφαιρίδιο.

 

366

1. Επαμεινώντας Εμπειρίκος

2. Ν. Καμπάνης

 

13

Δ’ Συντακτική Συνέλευση

 

16 Δεκεμβρίου 1923

 

Την περίοδο αυτή απομακρύνθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ και ανακηρύχθηκε Δημοκρατία

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας) στην Ελλάδα, ευρείας στις λεγόμενες Νέες Χώρες. Αθήνα, Πειραιάς και Νέες Χώρες με ψηφοδέλτιο, η υπόλοιπη Ελλάδα με σφαιρίδιο.

 

 

 

 

 

393

 

 

 

 

1. Δ. Καμπάνης

2. Ι. Μαμάης

 

 

 

 

 

15

 

 

 

                   Β’  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1926-1935)

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

   ΝΗΣΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

7 Νοεμβρίου 1926

 

(Περίοδος Α’)

Αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

279

Κ. Ε. Εμπειρίκος

Ν. Καμπάνης

9

 

19 Αυγούστου 1928

 

(Περίοδος Β’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

250

Κ. Ε. Εμπειρίκος

7

 

25 Σεπτεμβρίου 1932

 

(Περίοδος Γ’)

Αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

250

Γ. Ε. Εμπειρίκος

5

 

5 Μαρτίου 1933

 

(Περίοδος Δ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

248

Γ. Ε. Εμπειρίκος

7

          

            Ε’ Εθνοσυνέλευση

 

9 Ιουνίου 1935

 

 

Πλειοψηφικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.   

300

Ν. Καμπάνης

8

                       

 

           Β’ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1936-1964)

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

   ΝΗΣΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

         Γ’

Αναθεωρητική

 

28 Ιανουαρίου 1936

 

     Την 4η Αυγούστου 1936 επιβλήθηκε η δικτατορία Μεταξά και καταλύθηκε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα.

Ακολούθησε ο πόλεμος και η κατοχή του ‘40

Αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

300

Β. Γουλανδρής

9

         Δ’

Αναθεωρητική

 

31 Μαρτίου 1946

Αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

300

Β. Γουλανδρής

8

5 Μαρτίου 1950

 

(Περίοδος Α’)

Αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

250

Ουδείς  Ανδριώτης πολιτικός εξελέγη βουλευτής Κυκλάδων.

5

9 Σεπτεμβρίου 1951

 

(Περίοδος Β’)

Ενισχυμένο αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

258

Ουδείς  Ανδριώτης πολιτικός εξελέγη βουλευτής Κυκλάδων.

5

16 Νοεμβρίου 1952

 

(Περίοδος Γ’)

Πλειοψηφικό σύστημα στενής εκλογικής περιφέρειας (επαρχίας), με ψηφοδέλτιο.

300

Λεωνίδας Ευκλ. Μπίστης

8

19 Φεβρουαρίου 1956

 

(Περίοδος Δ’)

Ενισχυμένο αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

300

Λεωνίδας Ευκλ. Μπίστης

6

11 Μαΐου 1958

 

(Περίοδος Ε’)

Ενισχυμένο αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

300

Λεωνίδας Ευκλ. Μπίστης

6

29 Οκτωβρίου 1961

 

(Περίοδος ΣΤ’)

Ενισχυμένο αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

300

Λεωνίδας Ευκλ. Μπίστης

6

3 Νοεμβρίου 1963

 

(Περίοδος Ζ’)

Ενισχυμένο αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

300

Ουδείς  Ανδριώτης πολιτικός εξελέγη βουλευτής Κυκλάδων.

5

16 Φεβρουαρίου 1964

 

(Περίοδος Η’)

Ενισχυμένο αναλογικό σύστημα ευρείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), με ψηφοδέλτιο.

300

Ουδείς  Ανδριώτης πολιτικός εξελέγη βουλευτής Κυκλάδων.

5

Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

_ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ_1.jpg
https://simpeg.isi.ac.id/slot-gacor/ https://greencampus.uns.ac.id/slot-gacor/ https://bpip.go.id/slot-gacor/ https://jdih-dprd.sragenkab.go.id/v2/slot-gacor/ https://lppm.uns.ac.id/slot-gacor/ https://btkp-diy.or.id/slot-gacor/ https://medicinafetalbarcelona.org/slot-gacor/ https://www.fap.mil.pe/slot-deposit-pulsa/ https://www.lalawlibrary.org/slot-deposit-dana/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://petit-cycliste.com/slot-deposit-pulsa/ https://www.angelsense.com/slot-gacor/ https://www.pilipiuk.com/slot-demo/ https://www.pilipiuk.com/rtp-live/ https://www.fap.mil.pe/toto-macau/ https://redoriente.net/slot-gacor/