Η πρώτη απόπειρα διοικητικής διαίρεσης της χώρας έγινε επί Ιωάννη Καποδίστρια, ορίζοντας δεκατρία τμήματα ανά την επικράτεια, τον Απρίλιο του 1828. Με το Ι' Ψήφισμα της 13ης Απριλίου 1828, νομοθετήματα και διοικητικές πράξεις, η Πελοπόννησος χωρίστηκε σε επτά τμήματα (νομούς) και τα νησιά σε έξι. Οι Κυκλάδες διαιρέθηκαν σε τρία τμήματα : Βόρειες, Κεντρικές, Νότιες. Κάθε τμήμα διοικούσε ο «Έκτακτος Επίτροπος».

      Τον Απρίλιο του 1833, επί Αντιβασιλείας, πραγματοποιήθκε η πρώτη ουσιαστική διαίρεση της χώρας σε διοικητικές περιφέρειες, με τη δημιουργία 10 νομών και 47 επαρχιών βάσει του Βασιλικού Διατάγματος της 3ης (15ης) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 12/1833) «Περί της διαιρέσεως του βασιλείου και της διοικήσεώς του».

Περισσότερα: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

        Ο νομός Κυκλάδων σχηματίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 3ης (15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 12/1833), «Περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του» και περιελάμβανε «...απάσας τας υπό το όνομα τούτο γνωριζομένας νήσους»

Διαιρέθηκε σε επτά επαρχίες : 
1. Άνδρου με πρωτεύουσα την Άνδρο
2. Τήνου, με πρωτεύουσα την Τήνο
3. Σύρου, με πρωτεύουσα την Ερμούπολη
4. Κύθνου, με πρωτεύουσα την Κύθνο
5. Μήλου, με πρωτεύουσα τη Μήλο
6. Θήρας, με πρωτεύουσα τα «Φηρά επί Θήρας»
7. Νάξου (στο αρχικό Β.Δ. δεν αναφέρεται πρωτεύουσα της επαρχίας Νάξου)

Περισσότερα: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

     Η επαρχία Άνδρου σχηματίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 3ης (15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 12/1833), «Περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του», ως επαρχία του νομού Κυκλάδων και «...συνισταμένη εκ της ομωνύμου νήσου...» με έδρα την Άνδρο.

    Με το Βασιλικό Διάταγμα της 1ης (13) Οκτωβρίου 1834 (ΦΕΚ 4/1835) «Περί του σχηματισμού των δήμων του νομού Κυκλάδων» σχηματίστηκαν οι τέσσερις δήμοι που αποτέλεσαν την επαρχία και ήταν οι εξής :
1. Άνδρου
2. Κορθίου
3. Άρνης
4. Γαυρίου

Περισσότερα: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

6._ΧΩΡΑ_ΕΝΕΤΙΚΟ_ΚΑΣΤΡΟ_1930.jpg