ΠΕΡΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ ΥΔΑΤΟΣ

 

 

Από την εφημερίδα "Ανδρος", 8 Ιουνίου 1879 

Αρχείο Καϊρείου Βιβλιοθήκης