ΔΙΑΤΑΓΜΑ του 1833 «Περί τῆς διαιρέσεως τοῦ Βασιλείου και τῆς διοικήσεώς τοῦ…»

Διαβάστε για την Άνδρο στη σελίδα 7 (άρθρο 12).

{pdf=images/pdf_files/fek_12-1833.pdf|712|1000}